Od 1.1.2022 dochází ke změně ročního srážkového normálu

Chceme Vás informovat o změně dlouhodobého srážkového normálu. Tento dlouhodobý srážkový normál je veličina, která podléhá změnám a je stanovena postupem podle platných právních předpisů. Aktuální hodnota je stanovena na základě údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Dochází tedy ke změně od 01. 01. 2022 a roční srážkový normál (dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek za období 1991 – 2020) pro lokalitu Rychnov nad Kněžnou je 739 mm (dříve byl 715 mm). Tato změna však nevyžaduje změnu stávající platné smlouvy.