Tuky a oleje do kanalizace nepatří

Proč tuky ani oleje do kanalizace nepatří? Je to jednoduché. Protože oleje po smažení a další tuky, které vylijeme do dřezů či toalet, se usazují na stěnách potrubí kanalizačních stok a přípojek. Zde se na ně nabalují další nečistoty (zbytky potravin, ubrousky apod.) a dochází tím ke snižování průtočnosti potrubí až úplnému ucpávání kanalizace. Co tedy se zbytky tuků a oleji po smažení? Lidé by měli tuky a oleje po vaření, pečení, smažení a obecně po jakémkoli použití shromažďovat v nádobách, které následně odevzdají ve sběrných dvorech nebo vyhodí do speciálních popelnic.

Nejen tuky by ale neměly končit v kanalizaci. Splachovat bychom neměli ani pevné odpady jako jsou zbytky z kuchyní, hygienické potřeby, vlhčené papírové ubrousky či vláknité materiály. Zbytky potravin v kanalizaci navíc podporují život různých živočichů. Do dřezu ani toalety bychom ale neměli splachovat ani kosmetické přípravky či zbytky léků.