Informace – napouštění bazénů

Napuštění bazénu vodou z vodovodní sítě může být nadměrným odběrem, kterým se zvyšuje riziko uvolnění usazovaných sedimentů v potrubí vlivem zvýšené rychlosti proudění vody. Uvolnění usazovaných sedimentů, tedy zákal vody, se projeví nejen v místě odběru, ale i v jeho okolí.

Chcete-li napouštět bazén z vodovodní přípojky, napouštějte jej pomalu a nejlépe mimo odběrovou špičku. Nejvhodnější dobou pro plnění bazénů jsou noční hodiny.

K napouštění bazénu vodou je možné využít služby asistovaného napouštění bazénů.

Dovoz pitné vody provádíme po předchozím objednání. Objednávání v pracovních dnech v době od 7:00 – 14:30, na tel. č. 777 463 409, popř. na e-mail: provoz@vakrk.cz.

Cena dle aktuálního ceníku vodného + doprava vody cisternou.