Časté dotazy

Jaká bude cena vodného a stočného pro rok 2023?
Zajišťuje VAK RK vývoz jímek a septiků? Jak postupovat a jaká je cena vývozu?

Vývoz jímek, septiků a ČOV pro Rychnovsko

VaK RK nabízí odvoz a likvidaci odpadů z jímek, žump, septiků a ČOV v Rychnově nad Kněžnou a okolí. Likvidace odpadů probíhá na rychnovské čistírně odpadních vod

Jak objednat službu?

K objednání je možné využít kontaktní formulář v sekci napište nám, nebo zavolat na tel. č. 770 155 354.

Kolik vývoz stojí?

Cena za vývoz odpadních vod se skládá z dopravy, práce sacího vozu s obsluhou a likvidace odpadních vod. Jednotlivé ceny jsou uvedeny v ceníku.

Tvrdost vody
Celková tvrdost vody  je průměrně 3,9 mmol/l (21,9° dH – německý stupeň). Obecně se pojmem tvrdost vody rozumí suma obsahu vápníku a hořčíku ve vodě a vyjadřuje se v mmol/l (milimol na litr). Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním či kardiovaskulárními chorobami se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.
Kvalita vody
Aktuální výsledky jakosti vody jsou průběžně zveřejňovány v záložce Pro zákazníky/Protokoly rozborů pitné vody/
Jak lze nahlásit samoodečet vodoměru?
Pro nahlášení samoodečtu vodoměru můžete využít náš klientský portál. (Přihlašovací údaje jste měli na prvních fakturách nebo Vám je sdělí na klientském centru – tel. 497 770 003) nebo přes nabídku napište nám – nahlášení odečtu.
Jak získat údaje k přístupu do klientské portálu v případě ztráty přihlašovacích údajů?
Přihlašovací údaje Vám sdělí na klientském centru (tel. 773 776 467, email klientske.centrum@vakrk.cz).
Je možné provádět hotovostní platby za vodné a stočné? Otevírací doba pokladny

Hotovostní platby za vodné a stočné je možné provádět v hlavní pokladně (číslo dveří 12) v přízemí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou v ulici Havlíčkova č.p. 136.

Platbu lze uskutečnit pouze v hotovosti, nelze platit kartou! Plátce musí předložit fakturu nebo složenku s podklady k platbě, jinak nelze úhradu vodného a stočného provést!

Otevírací doba pokladny:

pondělí8 – 1112 – 16 hod.
středa8 – 1112 – 16 hod.
Jak budou prováděny odečty a vyúčtování u chytrých vodoměrů (vodoměr s dálkovým odečtem)?
Odečty chytrých vodoměrů budou probíhat automaticky bez nutnosti návštěvy našeho pracovníka – odečítače. Technologie chytrých vodoměrů je postavena na inteligentní síti. Data z vodoměrů jsou automaticky prostřednictvím sítě přenášena do našeho systému. Na základě těchto údajů budou probíhat vyúčtování v stanovených intervalech.
Proč VAK RK provozuje vodovody a kanalizace pouze na území města Rychnov nad Kněžnou? Uvažuje VAK RK o provozování vodovodů a kanalizací v okolních obcích?
Rozhodnutí o formě a způsobu provozování je samostatně na každé obci. Město RK se rozhodlo pro provozování vodovodů a kanalizací prostřednictvím vlastní společnosti. Pokud se kterákoliv obec v okolí Rychnova nad Kněžnou rozhodne o změně provozního modelu, případně bude v souladu se zákonem vybírat provozovatele vodohospodářské infrastruktury, je VAK RK připraven nabídnout své služby v oblasti provozování i okolním obcím.
Jak budeme informováni o výměně vodoměru?
Výměna vodoměru bude oznámena odběrateli nejméně 15 dní předem s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin.
Jak postupovat v případě žádosti o snížení stočného a v jakém případě se stočné odpočítává?
Můžete si stáhnout tiskopis „Žádost o snížení stočného“, kde jsou uvedeny možnosti pro snížení účtovaného stočného. Zde jsou uvedeny i Podmínky pro podání této žádosti. Podotýkáme, že dle odst. 7 § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, musí být toto množství prokazatelně vyšší než 30 m3 za rok.
Jak se počítá stočné v případě využití vody z nádrží?
Ke zjištění objemu vypouštěné odpadní vody (stočného) lze osadit měřidlo (vodoměr) na přívodu vody z nádrže do domácnosti, v opačném případě je stanoveno množství spotřeby dle směrných čísel a počtu osob v domácnosti. V případě měření vodoměrem se zjištěné množství připočte k naměřenému odběru z vodovodu.
Proč je ve smlouvě údaj o počtu připojených obyvatel?
Jedná se o povinný údaj odběratelské smlouvy daný dle § 8, odst. (16) a odst. (17) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Informace může být důležitá pro to, aby mohl provozovatel adekvátně zabezpečit náhradní zásobování pitnou vodou, např. při přerušení dodávek pitné vody.
Proč není ve smlouvě číslo vodoměru?
Vodoměry používané k výpočtu úhrady za odebranou vodu jsou stanoveným měřidlem. Vodoměry musí být typově schváleny a prvotně a následně ověřovány. Ověřování se provádí v intervalu 6 let a na odběrné místo je namontováno nové ověřené měřidlo s jiným číslem. Toto vylučuje uvedení čísla vodoměru ve smlouvě.  

Jak funguje inkaso z mého účtu?
Inkaso z účtu je vhodné zejména pro pravidelné úhrady, kdy se účtovaná částka mění, a proto není možné využít trvalý příkaz k úhradě. Inkaso je pokyn k provedení úhrady z účtu odběratele, který však nezadává plátce sám. Příkaz k tomuto úkonu dává bance příjemce platby – tj. Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Pro inkasní způsob placení je povinné, aby odběratel zadal ve své bance souhlas s prováděním těchto úhrad a stanovil maximální částku, kterou si subjekt může z účtu v dané časové periodě, strhnout
Budeme informováni o zaplacení faktury  v případě inkasa z našeho účtu?
Ze strany Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., tato informace odběrateli nebude předávána. V případě tohoto požadavku doporučujeme obrátit se na peněžní ústav odběratele.
Budou VaK RK provozovat vodovody a kanalizace, které nejsou v majetku Města RK?
Ano, městská společnost bude provozovat vodovody a kanalizace provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na území města Rychnov nad Kněžnou.
Jak ochránit vodoměr před mrazem?

Nejlepší ochranou vodoměru je jeho umístění v nezámrzné hloubce, nebo v místě, které není vystaveno poklesům teploty pod bod mrazu. Je-li vodoměr umístěn venku mimo objekt (ve vodoměrné šachtě) je třeba před začátkem zimy zkontrolovat, zda je šachta dobře uzavřena a poklop dobře dotěsněn. V případě, kdy vodoměr není osazen u dna šachty v tzv. nezámrzné hloubce, doporučujeme poklop opatřit tepelnou izolací (deskový polystyren). I samotný vodoměr je dobré v období mrazů opatřit tepelnou izolací z nenasákavého materiálu. K zateplení vodoměrů nejsou vhodné materiály, které vlhnou (tj. deky či staré textilie). K omotání potrubí i vodoměru doporučujeme použít nenasákavé materiály (např. mirelon, deskový polystyren).

Je-li vodoměr umístěn uvnitř objektu je třeba místo, kde je vodoměr umístěn, nevystavovat nízkým teplotám (zkontrolovat zavřená okna). Vodoměr umístěný v nevytápěném prostoru doporučujeme zajistit tepelnou izolací (mirelon, deskový polystyren).

Použití minerální (skelné) vaty se v žádném případě k ochraně šachty ani vodoměru nedoporučuje.

Není-li objekt přes zimu využíván, doporučujeme uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit. Pokud je rozvod opatřen uzávěrem před i za vodoměrem, je vhodné uzávěr za měřidlem ponechat otevřený a celou vodoměrnou sestavu obalit tepelnou izolací.

Zamrznutý vodoměr

V případě, že dojde k zamrznutí vodoměru, nedoporučuje se s ním manipulovat, rozehřívat či provádět pokusy s jeho zprovozněním. Nejrychlejším způsobem, jak obnovit dodávku vody do objektu je zavolat na zákaznickou nebo poruchovou linku a domluvit se na termínu výměny vodoměru. V případě nevhodné (neodborné) manipulace se zamrzlým vodoměrem může dojít k poškození celé vodoměrné sestavy vč. uzávěrů a unikající voda vytopí prostory, v nichž je vodoměr umístěn.