Přihláška na II. setkání Sdružení městských vodáren

Přihláška na II. setkání Sdružení městských vodáren

Místo konání: Jihlava

Termín konání: 19.4. – 20.4.2023

Cena: 2200 Kč za osobu

Program setkání

  (Údaje označené * jsou povinné)
  Firma*
  Adresa*
  Město*
  PSČ*
  *
  DIČ

  Kontaktní údaje:
  (Na tento email bude zasláno potvrzení přijetí přihlášky)
  Jméno*
  Email*
  Telefon*

  Výběr témat (diskuse u kulatých stolů):

  Téma 1 - Role vlastníka a vodárny ve vztahu k Plánu financování a obnovy
  Téma 2 - Rizika před vznikem, po zahájení a v první pětiletce provozování
  Téma 3 - Standardy pro projektování, výstavbu a údržbu VHI
  Téma 4 - Regulace kybernetické bezpečnosti NIS2, Nefinační reporting a směrnice CSRD
  Téma 5 - Postavení zaměstnanců "malé vody" na trhu práce
  Téma 6 - Možnosti mobility zaměstnanců VHI (výměnné stáže)

  Počet přihlášených osob*

  (Nejprve zvolte počet přihlášených osob a pak začněte vyplňovat údaje)


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email 3 osoby*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*


  Jméno*
  Příjmení*
  Email*
  Výběr účasti na tématu:*

  Poznámka