Vyjadřovací portál

Stavíte nebo rekonstruujete? Vydáváme stanoviska k existenci vodohospodářských sítí, záměrům investorů, k projektovým dokumentacím a dalším… Přejděte na vyjadřovací portál
Na základě smlouvy o poskytování služeb vyjadřovací činnosti je příjem žádostí o vyjádření k existenci sítí a o vyjádření k PD staveb prováděn prostřednictvím vyjadřovacího portálu AQUA SERVIS, a.s.  Zpracování vyjádření vyřizuje společnost VAK RK, s.r.o., doručování vyjádření zpět žadateli je zajištěno prostřednictvím vyjadřovacího portálu AQUA SERVIS, a.s.