Úvodní stránka

OD LEDNA SE STARÁME RYCHNOVU O VODU

Od 1. ledna 2021 přebírá společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., pod svoji správu a provozování městské vodovody a kanalizace. Rozhodlo tak vedení Města Rychnov nad Kněžnou, které vodárenskou společnost založilo a stoprocentně kontroluje. Radnice si od tohoto kroku slibuje úplnou kontrolu nad výší vodného a stočného a také lepší údržbu vodohospodářských sítí.

Dosud měla veškerou rychnovskou infrastrukturu pronajatou společnost AQUA SERVIS, a.s., patřící z větší části rakouské společnosti Energie AG Bohemia, s.r.o. Nově vzniklá městská společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., začne od začátku roku 2021 zásobovat pitnou vodou na 2000 odběrných míst v Rychnově nad Kněžnou a odvádět a čistit odpadní vody produkované na území města.

VAK Rychnov nad Kněžnou už v září oslovil všechny odběratele vody na svém území a drtivá většina už městské společnosti podklady k uzavření nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod předala. Nové smlouvy budou odběratelům odesílány postupně během prvního čtvrtletí roku 2021.

Část lidí a firem ale stále s uzavřením nové smlouvy váhá. Často je mate, že mají uzavřené platné smlouvy se společností AQUA SERVIS, a.s. Formálně tyto smlouvy platí i po 1.1.2021, ale AQUA SERVIS, a.s., nebude moci zajistit předmět plnění smlouvy. Tito zákaznici se nemusí obávat, že by jim přestala téct voda. Voda i kanalizace budou fungovat dál, nicméně odběratelé budou mimo právní vztah. Každopádně za první čtvrtletí roku 2021 zašle všem odběratelům fakturu za vodné a stočné už VAK Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. A smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s městskou vodárenskou společností musejí tak jako tak uzavřít všichni odběratelé.

Jedinou výjimkou je místní část Lipovka, kde kanalizaci bude provozovat rychnovský VAK a vodovod, který městu historicky nepatří, bude provozovat i nadále AQUA SERVIS, a.s. Lidé v Lipovce tak budou dostávat dvě faktury, jednu za vodné a druhou za stočné.

Fakturační systém bude fungovat stejně jako dosud. Maloodběratelé budou mít odečty a fakturace jednou za čtvrt roku, velkoodběratelé pak každý měsíc. Vzhledem ke změně provozovatele vodovodu a kanalizace musí být proveden odečet vodoměrů k 31. 12. 2020, tedy k datu, kdy odběratelé formálně přechází od firmy AQUA SERVIS, a.s., k společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Ceny vodného a stočného zůstávají stejné jako v loňském roce.