Časté dotazy

Proč vznikla společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnu, s.r.o.?

Rychnov na společný systém jednotné ceny pro většinu Rychnovska doplácel. Posledních 10 let město do vodárenské infrastruktury investovalo zhruba 200 milionů korun. Založení městské společnosti zajistí, že veškeré peníze, které lidé a firmy zaplatí za vodné a stočné se do systému vrátí. Město bude stoprocentně rozhodovat o tom, kolik budou lidé platit za vodné a stočné a také bude určovat, kam půjdou investice do infrastruktury.

Proč stávající odběratelské smlouvy nová společnost nepřevezme?

To není podle platné legislativy možné. Podle dnešních zákonů by automatické převzetí odběratelů nastalo, pokud by byla městem založená společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou s.r.o. právním nástupcem společnosti AQUA SERVIS, a.s. Tak tomu ale není. Nový provozovatel chce navíc zaručit jednotnou úroveň práv a povinností, což by bylo se stávajícími smlouvami bylo nemožné.  V našem případě je tedy potřeba uzavřít nové smlouvy s Vak Rychnov nad Kněžnou.

Mám vypovědět stávající smlouvu s AQUA SERVIS, a.s.?

Jedná se smluvní vztah mezi stávajícím provozovatelem a odběratelem. Od 1.1.2021 nebude na území města Rychnov nad Kněžnou zajišťovat dodávky vody a odvádění odpadních vod společnost AQUA SERVIS, a.s. Je zcela na odběrateli a společnosti AQUA SERVIS, a.s., jak v tomto budou dále postupovat. Existence této smlouvy nemá žádný faktický vliv k novému provozovateli. Připomínáme, že důležité je mít uzavřenou smlouvu s novou společností Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Jaká bude cena vodného a stočného?

Pro rok 2021 bude cena vodného a stočného shodná jako v roce 2020.

Je možné provádět hotovostní platby za vodné a stočné?

Hotovostní platby za vodné a stočné je možné provádět v hlavní pokladně (číslo dveří 12) v přízemí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou v ulici Havlíčkova č.p. 136.

Otevírací doba pokladny:

pondělí8 – 1112 – 16 hod.
středa8 – 1112 – 16 hod.

Platbu lze uskutečnit pouze v hotovosti, nelze platit kartou!
Plátce musí předložit fakturu nebo složenku s podklady k platbě, jinak nelze úhradu vodného a stočného provést!

Budou Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. provozovat vodovody a kanalizace, které nejsou v majetku města Rychnov nad Kněžnou?

Ano, městská společnost bude provozovat vodovody a kanalizace provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na území města Rychnov nad Kněžnou.

Proč je ve smlouvě údaj o počtu připojených osob?

Jedná se o povinný údaj odběratelské smlouvy daný dle § 8, odst. (16) a odst. (17) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Informace může být důležitá pro to, aby mohl provozovatel adekvátně zabezpečit náhradní zásobování pitnou vodou, např. při přerušení dodávek pitné vody.

Proč není ve smlouvě číslo vodoměru?

Vodoměry používané k výpočtu úhrady za odebranou vodu jsou stanoveným měřidlem. Vodoměry musí být typově schváleny a prvotně a následně ověřovány. Ověřování se provádí v intervalu 6 let a na odběrné místo je namontováno nové ověřené měřidlo s jiným číslem. Toto vylučuje uvedení čísla vodoměru ve smlouvě.  

Jak budeme informováni o výměně vodoměru? 

Výměna vodoměru bude oznámena odběrateli nejméně 15 dní předem s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin.

Jak funguje inkaso z mého účtu? 

Inkaso z účtu je vhodné zejména pro pravidelné úhrady, kdy se účtovaná částka mění, a proto není možné využít trvalý příkaz k úhradě.

Inkaso je pokyn k provedení úhrady z účtu odběratele, který však nezadává plátce sám. Příkaz k tomuto úkonu dává bance příjemce platby – tj. Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Pro inkasní způsob placení je povinné, aby odběratel zadal ve své bance souhlas s prováděním těchto úhrad a stanovil maximální částku, kterou si subjekt může z účtu v dané časové periodě, strhnout.

Budeme informováni o zaplacení faktury v případě inkasa z našeho účtu?

Ze strany Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., tato informace odběrateli nebude předávána. V případě tohoto požadavku doporučujeme obrátit se na peněžní ústav odběratele.

Jak postupovat v případě žádosti o snížení stočného a v jakém případě se stočné odpočítává.

Tiskopis „Žádost o snížení stočného“ si lze stáhnout na našich stránkách www.vakrk.cz, kde jsou uvedeny možnosti pro snížení účtovaného stočného. Zde jsou uvedeny i Podmínky pro podání této žádosti. Podotýkáme, že dle odst. 7 § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, musí být toto množství prokazatelně vyšší než 30 m3 za rok.

Jak se počítá stočné v případě využití vody z nádrží na domácnost (WC, mytí nádobí, sprcha)

Ke zjištění objemu vypouštěné odpadní vody (stočného) lze osadit měřidlo (vodoměr) na přívodu vody z nádrže do domácnosti, v opačném případě je stanoveno množství spotřeby dle směrných čísel a počtu osob v domácnosti. V případě měření vodoměrem se zjištěné množství připočte k naměřenému odběru z vodovodu.


Máte jiný dotaz? Napište nám